• NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

     • Z okazji  101. rocznicy  odzyskania  niepodległości w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Ten dzień to również święto patrona szkoły. Uczniowie przyszli na galowo ubrani, każdy  z kotylionem, również kadra nauczycielska nie zapomniała w tym dniu o kotylionach.

      O godzinie 13 rozpoczęła się uroczystość od odśpiewania Hymnu Narodowego. Potem był konkurs–Odpowiedz nam historio!- w wiedzy dotyczącej dróg Polaków do niepodległości.  Rywalizowały drużyny uczniów z klas-VII i VIII.  Pytania dotyczyły 123 lat niewoli i prób podejmowanych przez nasz naród w walce z zaborcami. Uczniowie wykazali się znajomością tematu – I miejsce zdobyła klasa VIII a ,którą reprezentowali  Michał Buch i Bartek Pawlonka. Pytania i prezentację przygotowała Pani Bożena Jakuszko.

      Każda runda konkursu przeplatana była piosenkami żołnierskimi, które razem ze szkolnym chórem  pod dyrekcją Pana  Andrzeja Maziejuka śpiewali  wszyscy zgromadzeni na sali.

      Salę w barwach narodowych, jak zwykle, udekorowała Pani Anna Panasiuk.

      KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

     • SPRAWDZILI SIĘ W SYMULATORZE DACHOWANIA

     • Uczniowie klasy VII i klas VIII a i b uczestniczyli w niecodziennej lekcji, dotyczącej bezpieczeństwa. Udali się pod budynek Urzędu Gminy, gdzie ustawiony był symulator dachowania. Prowadzący zajęcia instruktor omówił zasady bezpiecznej jazdy, rolę prawidłowego zapinania pasów, przestrzegania przepisów drogowych i wyobraźni na drodze. Ponadto uświadomił uczestnikom, że na drodze nie są sami. Następnie wyjaśnił działanie symulatora i uczniowie mogli poddać się doświadczeniu.

      Po wejściu  do samochodu i odpowiednim zapięciu pasów i jeszcze sprawdzeniu przez instruktora, samochód zaczął wykonywać manewr dachowania. Odczucia i zachowania uczniów były różne, niektórzy potraktowali to bardzo poważnie, a  dla innych była to tylko wolna lekcja. Takie działania mają na celu pokazać, co dzieje się z człowiekiem w trakcie takiego wypadku, jak zachowuje się auto i co dzieje się z ciałem ludzkim podczas dachowania oraz jak działają pasy bezpieczeństwa.

      Ma to przekonać  młodzież do  zdjęcia  nogi z gazu i uruchomieniu wyobraźni, w myśl zasady, że  człowiek najlepiej uczy się na własnych doświadczeniach. Tutaj mogą poczuć, jak wygląda dachowanie, ale w bezpiecznych warunkach.

      Celem takich zajęć jest zwiększenie świadomości młodzieży, aby ograniczyć liczbę wypadków.
       

     • Duża przerwa

     • Dzień  Edukacji Narodowej to święto nie tylko nauczycieli, ale całej społeczności szkolnej, to dzień wyjątkowy. W szkole z tej okazji odbyła się uroczysta akademia. Rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor Bożeny Konieczka, która mówiła  o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Ponadto, podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie,  życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie oraz wręczała nagrody wyróżnionym nauczycielom.  Przedstawiciele Rady Rodziców złożyli nauczycielom najlepsze życzenia i podziękowania za ich wysiłek włożony w kształcenie młodych ludzi. Pani Dyrektor  i Pani Wicedyrektor  otrzymały  bukiety kwiatów.

      Część artystyczną przygotowali uczniowie ze szkolnego koła teatralnego Magia Słów pod kierunkiem Pani Ewy Zając. W humorystyczny sposób przedstawili scenki z dużej przerwy w pokoju nauczycielskim, rozmowy nauczycieli dotyczące ich bieżącej sytuacji, zdobywaniu awansu zawodowego, sytuacji materialnej.  Uczniowie śpiewali piosenki dotyczące zawodu nauczyciela na melodie znanych włoskich piosenek.

      Apel podobał się wszystkim i aktorzy otrzymali duże brawa.

     • Ślubowanie

     • W  dniu 11 października  o  godzinie 12.00 na sali gimnastycznej odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości szkolnych- ślubowanie. Przybyli na nią wszyscy uczniowie szkoły, rodzice i zaproszeni goście. Zgromadzonych na sali serdecznie powitała Pani  Dyrektor Bożena Konieczka , która po przybliżeniu ważności dzisiejszego święta, oddała głos najmłodszym. Pierwszaki, odświętnie ubrani,   aby przekonać wszystkich, że zasługują na miano uczniów, musieli wykazać się różnymi umiejętnościami.  Zdali egzamin znakomicie, wspaniale recytowali wiersze  o szkole, pięknie śpiewali  piosenki. Wykazali się odwagą i zdolnościami. Udowodnili wszystkim, że są gotowi , aby stać się uczniami. Dlatego na salę wprowadzono sztandar i w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Bożena Konieczka  dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Kobylanach " i dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów. Każdy z dumą i przejęciem podchodził do pasowania, aby potem to jeszcze przypieczętować. Po pasowaniu uczniowie otrzymali prezenty od Włodarzy Gminy-plecaki szkolne. Przedstawiciele rodziców podziękowali Pani Dyrektor za przyjęcie ich pociech do grona uczniów, kwiaty otrzymały też wychowawczynie – Ia pani  Stanisława Malczuk i I b pani Ewa Trochimiuk za przygotowanie uczniów do dzisiejszej uroczystości.

      Potem jeszcze pamiątkowe zdjęcia i  przyjęcie w klasach. W końcu trochę ulgi, a tam jeszcze dwie niespodzianki, ich starsi koledzy z klasy II i III obdarowali ich drobnymi prezentami.

      Na tę okazję wspaniałą dekorację wykonała Pani Anna Panasiuk.

      To był wyjątkowy dzień i na pewno na długo pozostanie w pamięci.

     • SPRZĄTANIE ŚWIATA

     • Dnia 2 października 2019r. uczniowie klas IV i V ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach kolejny raz włączyli się w akcję sprzątania świata, w  roku 2019 pod hasłem „Czysta gmina w Twoich rękach”. Akcja jest dobrowolna, a jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko,  także wyrobienie postaw  i zachowań u dzieci i młodzieży, które w przyszłości powinny stać się elementem stylu  ich życia.

      Dzieci pod opieką wychowawców porządkowały wyznaczony obszar, który należało oczyścić z odpadów. Do worków wrzucaliśmy  szkło, metale, papier, folię … Tereny zostały dokładnie uporządkowane. 

      W sąsiedztwie tych terenów ma swoją siedzibę Urząd Gminy Terespol, a wielu uczniów jeszcze tam nie było, postanowiliśmy skorzystać z okazji oraz zaproszenia i ją  odwiedzić.

      Przywitała nas pani Danuta Wowczeniuk- sekretarz gminy.  

      W krótkim  wystąpieniu  przybliżyła nam zadania gminy i jej pracowników.  Zobaczyliśmy najważniejszą salę konferencyjną,  gdzie obraduje Rada Gminy, gabinet pana wójta, a tam spotkała nas niespodzianka-Pani Kasia poczęstowała uczniów cukierkami. Odwiedziliśmy jeszcze pokój, w którym pracuje pani sekretarz oraz bibliotekę.

      Choć dzień sprzątania minął, to powinniśmy zawsze pamiętać, że  „Porządek, który panuje we wszechświecie, wymaga szacunku. Człowiek obdarzony możliwością wolnego wyboru jest głęboko odpowiedzialny za zachowanie tego porządku, również dla dobra przyszłych pokoleń” – Jan Paweł II

     • HISTORYCZNA WYSTAWA PLENEROWA Wystawa w 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino w Łazienkach Królewskich.

     • W dniach od  23. 09 do 03.10.2019 roku gościła w naszej szkole wystawa poświęcona bitwie o Monte Cassino.

      Autorem wystawy jest  profesor Zbigniew Wawer we współpracy z Małgorzatą Grąbczewską, dr Mariuszem Kolmasiakiem, Tomaszem Ostrowskim, dr Tomaszem Siewierskim oraz Mariuszem Skotnickim. Opracowanie graficzne plansz wykonał natomiast Robert Gretzyngier.

      Swoją premierę miała 01.04.2019 roku w galerii plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie i tam można było ją oglądać do 06.06.2019 roku. Po tym czasie jest eksponowana w różnych miejscach kraju i trafiła także do nas.

      Z wystawy możemy dowiedzieć się m.in. o losach 2 Korpusu Polskiego na Zachodzie.   Przedstawia bitwę w kontekście historycznym i udział w niej 2. Korpusu Polskiego. Poznamy losy polskich żołnierzy i splot wydarzeń, które doprowadziły ich pod włoski masyw, od powstania Armii Polskiej w ZSRS poprzez walki w Afryce aż po starcia na froncie włoskim.

      Ekspozycja przybliża dokładny przebieg jednej z najdłuższych i najkrwawszych bitew II wojny światowej. Prezentowane fotografie, powstałe podczas walk i po ich zakończeniu, ilustrują trud zaciętych zmagań aliantów na froncie włoskim.

      Wystawa obrazuje również losy zabytków z klasztoru na Monte Cassino oraz upamiętnienie polskich żołnierzy na wojskowym cmentarzu we włoskim masywie.

      Wystawę oglądali uczniowie naszej szkoły, mieszkańcy Kobylan i okolic oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Neplach.

     • Funkcjonariusze z wizytą w szkole

     • Funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej  spotkali się z uczniami szkoły naszej szkoły w dniu 18 września 2019 roku.  Zajęcia były świetną okazją do przybliżenia dzieciom i młodzieży zadań i roli służby celno-skarbowej. 

      W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze Referatu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku z Białej Podlaskiej, Laboratorium Celnego z Koroszczyna oraz funkcjonariusze Oddziału Celnego Drogowego w Terespolu – koordynator ds. CITES oraz opiekun psa służbowego z psem Mezo.Uczniowie mieli okazję posłuchać o funkcjonowaniu Służby Celnej w Polsce, dowiedzieli się o podstawowych zadaniach, jakie realizują celnicy. Koordynator CITES podkom. Jarosław Wojewoda tłumaczył, dlaczego należy chronić zwierzęta, jakich pamiątek z podróży nie należy przywozić. Młodzież obejrzała także krótki film ukazujący, w jaki sposób chronione okazy CITES są przemycane przez granicę. Mogli też zobaczyć i dotknąć najbardziej egzotycznych okazów: niedźwiedzia wypchanego, skórę węża i  krokodyla, muszle  zarekwirowanych w trakcie kontroli przez Służbę Celną. 

      Z zainteresowaniem słuchały o nietypowych przypadkach przemytu żywych zwierząt, o ich ukrywaniu w pudłach czy butelkach plastikowych bez wody i jedzenia, czy o usypianiu na czas podróży.

      Największy entuzjazm dzieci  wzbudził  jednak  pies służbowy- duży wilczur. Jego przewodnik opowiadał o codziennej pracy swego przyjaciela, jego szkoleniu, sukcesach  oraz zaprezentował umiejętności czworonoga, który wyszukiwał papierosy ukryte w jednej z walizek, oczywiście znalazł bezbłędnie.

      Uczniowie mogli też poczuć na własnej skórze, czy to fajne uczucie mieć założone kajdanki?- chętnych do spróbowania nie brakowało.

      Słuchacze mieli też okazję wziąć udział w doświadczeniach i eksperymentach chemicznych przygotowanych przez specjalistów z Laboratorium Celnego w Koroszczynie. Była to taka mała powtórka z chemii.Jedna z uczennic, Hania, mogła poczuć się jak pani laborantka pracująca w laboratorium Służby Celnej  i razem z Panią  przeprowadziła doświadczenie. Była bardzo dumna z tego powodu.

      Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, wszystko zostało przedstawione  bardzo interesująco, dzieci zadawały mnóstwo pytań dotyczących zagadnień poruszanych w trakcie spotkania, a funkcjonariusze chętnie na nie odpowiadali.

      Jak widać na zdjęciach zarówno uczniowie jak i funkcjonariusze byli bardzo zadowoleni ze spotkania.

     • EWAKUACJA

     • Szkoły muszą zorganizować trening ewakuacyjny, którego celem jest przygotowanie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły do sprawnego działania i szybkiego, bezpiecznego opuszczenia budynku szkoły w razie zagrożenia. Podczas treningu wszyscy powinni wiedzieć co mają robić - muszą znać swoje obowiązki, zasady postępowania, współpracować ze sobą. Dyrektor zapoznaje wszystkich członków społeczności szkolnej z procedurą przeprowadzania treningu i zasadami postępowania w trakcie jego trwania. Dlatego w dniu 10 września 2019 roku taki trening odbył się w naszej szkole. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację  Pani Dyrektor Bożenie Konieczka. Okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz  pracownicy administracji i obsługi.
      Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje. Próbna ewakuacja została przeprowadzona przy udziale strażaków z Jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej z Małaszewicz.

     • BEZPIECZEŃSTWO NAJWAŻNIEJSZE

     • W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów Pani Dyrektor na pogadankę z uczniami zaprosiła Pana Dzielnicowego  z Komisariatu Policji w Terespolu.

      Pan młodszy aspirant Janusz Drygulski spotkał się z uczniami w dwóch grupach, żeby odpowiednio do grupy wiekowej zróżnicować tematykę pogadanki.

      Policjant w każdej grupie poruszył tematykę bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz właściwym zachowaniu w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów. Omówił  korzyści wynikające z noszenia odblasków oraz wytłumaczył, jak należy zachować się, gdy zaczepia nas obca osoba.

      W starszej grupie dużo uwagi   zwrócono na temat bezpiecznej jazdy rowerem, gdyż wielu uczniów takim środkiem lokomocji przyjeżdża do szkoły.

      Podobny obrazPrzypomniano o  numerach  alarmowych,  znaczeniu niektórych  znaków drogowych  i o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa.

      Spotkania  profilaktyczne z przedstawicielami policji  dotyczące bezpieczeństwa są regularnie prowadzone w szkole.

     • POKAZY DANCE FUN

     • Instruktorzy ze szkółki  Dance & Fun na początku roku  szkolnego  zapraszają wszystkie dzieci do udziału w zajęciach organizowanych przez  nich. Zajęcia trwają przez cały czas trwania nauki.

      Dance & Fun to dziecięca szkółka tańca i zabawy, stworzona przez absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Na podstawie zdobytej wiedzy i wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi stworzyli autorski program oparty głównie na nauce tańca, gier

      i zabaw ściśle powiązanych z muzyką. Jak sami mówią „Nasza szkółka wyróżnia się pomysłowością, innowacyjnością i w pełni wykorzystanym czasem na nauce nowych form tanecznych”.

      Współpraca z naszą szkołą trwa już 3 lata, chętnych dzieci nie brakuje  i zawsze na zajęciach spotkać można sporą grupę roztańczonych i rozbawionych dzieciaków, gdyż na zajęcia mogą uczęszczać dzieci przedszkolne i z klas I-III.

      Program zajęć dostosowany jest do wieku i możliwości uczestników.

      Znalezione obrazy dla zapytania gify taniec Dzięki takim zajęciom dzieci doskonalą swoją koordynację ruchową. Ruch (podskoki, skłony, obroty, wspinanie na palce itp.) stymuluje w mózgu malucha produkcję hormonów szczęścia, czyli endorfin. W konsekwencji wysiłek fizyczny działa na niego odprężająco, redukując stres i napięcie.
      Ruch wpływa także korzystnie na rozwój intelektualny, pobudza do jednoczesnej pracy obie półkule mózgu.

      Bardzo ważnym elementem uczestniczenia w grupie tanecznej są pokazy umiejętności przed widownią, czyli radzenie sobie ze stresem tremą.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • Co my wiemy, to tylko kropelka.

       Czego nie wiemy, to cały ocean.”

                                 Isaac Newton

      Nadszedł wrzesień, a wraz z nim, po wakacyjnym wypoczynku uczniowie powrócili do szkoły, aby spotkać się nauczycielami i rówieśnikami. Początek roku szkolnego przypadł na poniedziałek 2 września.

      Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej przez księdza proboszcza Zbigniewa Rozmysła i udzieleniu błogosławieństwa, wszyscy udali się do szkoły, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości.

      O godzinie 9 00 na sali gimnastycznej serdecznie powitała wszystkich Pani Dyrektor Bożena Konieczka. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, minutą ciszy uczczono 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

      Następnie Pani Dyrektor przedstawiła główne kierunki polityki oświatowej w nowym roku szkolnym. Serdeczne słowa powitania skierowała do pierwszoklasistów i ich rodziców. Przedstawiła wychowawców poszczególnych klas  i życzyła, aby czas spędzony w szkole był pełen uśmiechów, zadowolenia ze zdobywania wiedzy,  ale przede wszystkim radosny,  pełen optymizmu i wiary w siebie.

      Po wyprowadzeniu sztandaru uczniowie udali się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami i  koleżankami.

      W tym roku szkolnym do naszej placówki będzie uczęszczało 268 uczniów, z tego:

      -73 przedszkolaków

      -195 uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej

      Opiekę nad nimi  będzie sprawowało 38 nauczycieli i wychowawców oraz  6 osób  obsługi.

      A więc do pracy, przed nami  181 dni nauki i znów wakacje.

     • SPOTKANIE Z POETAMI

     • W poniedziałek 10.06.2019r. do naszej szkoły przyjechali  członkowie Grupy Poetyckiej „Nadbużańska Fraza" ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie.

      Spotkanie odbyło się na sali gimnastycznej i trwało półtorej godziny. Po uroczystym przywitaniu gości przez panią dyrektor, członkowie Grupy zaprezentowali się młodzieży. Każdy opowiedział o swojej przygodzie z poezją. Następnie Pani Teresa Maria Ciodyk przedstawiła zasady i cel funkcjonowania grupy.

      Podczas spotkania włodawscy artyści prezentowali swoje wiersze,  opowiadali  co skłania ich do pisania wierszy, o swoich pierwszych krokach pisarskich, które nie były łatwe. Dawali uczniom konkretne wskazówki i zachętę do podejmowania własnych prób pisania wierszy.

      Dzieci miały bardzo wiele pytań do poetów i otrzymały wyczerpujące odpowiedzi.